Beste hizkuntza

2017-09-18


PROYECTO   DE  PISTA  EN  ARALAR  ENTRE  ENIRIO 
Y  LAS  CHABOLAS DE  IGARATZA,  ¡INACEPTABLE!

Las representantes de NATURKON, Coordinadora de grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, presentes hoy aquí, queremos trasladar a la sociedad guipuzcona nuestra valoración sobre el nuevo proyecto de pista en Aralar y su estudio de impacto ambiental, de Enirio a las chabolas de Igaratza:

-          Primeramente, hacemos saber que la plataforma ARALAR  BIZIRIK y la asociación ambiental LANDARLAN, pidieron una reunión al diputado de Medio Ambiente a mediados de julio, para presentarles su alternativa de mejora de accesiblidad en el camino de Enirio a dichas chabolas de Igaratza, sin transformarlo en pista y todavía no han recibido respuesta. Pasados unos días el mismo departamento de Medio Ambiente de la Diputación, abrió el plazo para recibir aportaciones sobre dicho proyecto desde el 24 de julio hasta el 7 de septiembre, siendo agosto un mes de vacaciones y de esa manera dificultando la participación de las asociaciones e inclumpliendo así los principios de buena gobernanza de la propia diputación.
-          Esta pista no es necesaria en absoluto, ya que las chabolas de Igaratza ya tienen una pista para acceder a ellas mediante vehículos 4x4 a través de Navarra, y además el camino peatonal que se quiere convertir en pista es un camino apto para bicicletas y motos. Dicho camino peatonal de 2,275 km ha sido utilizado históricamente por montañeros y la gente en general, para ir del Goierri a Igaratza y de allí a San Miguel de Aralar. Además de ser un camino muy bello, tiene un gran valor histórico y cultural, por ello, debería ser conservado y no convirtiéndolo en pista, perder dicho patrimonio para siempre. Además constituye un indicador de la Trashumancia, Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, ya que dicho camino es  una de las pocas cañadas que quedan para subir y bajar los rebaños a los pastos de Aralar; y por ello, pensamos que hay que conservarlo tal cual, para que se siga utilizando para que las ovejas suban a los pastos y lo disfruten también las generaciones futuras.

-          Hace pocas semanas que la Fiscalía de Medio Ambiente ha trasladado la denuncia realizada por Eguzki y Landarlan sobre la pista construida el año pasado al juzgado de Tolosa, por la apreciación de indicios de delito. Varias de las infracciones legales entonces realizadas se repiten en este nuevo proyecto:

§  En lugar de realizar el plan de infraestructura, el proyecto total de pistas de casi 20 km se ha fraccionado en proyectos distintos, para que su tramitación sea mucho más ligera, mediante una evaluación ambiental simplificada y no mediante una evaluación individual.
§  El mayor tramo de la nueva pista que se quiere construir discurre por Monte Protector, en el que está prohibido remover el suelo, salvo para la plantación de árboles o mejorar accesos e infraestructuras ya existentes.

§  El Parque Natural de Aralar es Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 europea y este proyecto de pista no respeta la legislación europea, además de que no es necesario para la gestión de dicha Zona de Especial Conservación, más si cabe, cuando en Aralar existe una sobrecarga ganadera, y cuando no se aclara cuál es  el número de cabezas óptimo para un estado de conservación favorable de dichos pastos. Seguir leyendo: aquí

Donostia, a 13 de septiembre de 2017


NATURKON  (Itsas Enara OE- Arkamurka Zarauzko NT- Eguzki - Mutrikuko NT- Herrio Orioko NT - Ugatza OE -
Ekologistak Martxan - Zumaiako NT - Erkaxo Azpeitiko NT - Katamarrua Zestoako NT - Landarlan Goierriko NT

Informe enviado a la Diputación: aquí
asturiasko otsoakBerri txarrak Asturias aldetik.
Asturiasko lehendakariak Otsoak ehizatzeko baimenak eman nahi ditu erasoak ugaritu direlakoan. hala ere, aurkeztutako ikerketak aurkakoa dio, otsoek abereei eginiko erasoak murriztu egin dira.

WWFk salaketa ipini du neurri hau legez kanpokoa delako, Otsoa babestutako espeziea baita eta sinadura bilketa abiarazi du.
Honen harira, Suitzan dagoen artzain batek bideoa zabaldu da, neurri honen zentzugabekeria salatuz, osorik ikustea gomendatzen dizuegu.


https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/DERECHO_ACCESO/frecuentes/2017_06_07_programa_lobo_2017_18_opt.pdf
http://www.wwf.es/
http://wwfenaccion.com/proyectos/emergencia-paremos-el-exterminio-oficial-del-lobo-en-asturias-49
http://www.wwf.es/?45020/WWF-demanda-al-presidente-asturiano-que-le-remita-las-autorizaciones-y-el-calendario-de-las-batidas-indiscriminadas-de-lobos
http://www.lne.es/asturias/2017/09/15/pastor-suiza-defiende-lobo/2163988.html

2017-09-17


ARALARKO  ENIRIO-IGARATZAKO  TXABOLETARAKO 


PISTA  PROIEKTUA,  ONARTEZINA!!!
Gaur hemen bildutako NATURKONeko, Gipuzkoako natur eta ekologista elkarteetako ordezkariok Foru Aldundia ebaluatzen ari den Enirio-Igaratzako txaboletarako pista proiektu berria eta bere ingurumen inpaktuko azterketaz egiten dugun aurkako balorazioaren berri azaldu nahi diogu Gipuzkoako gizarteari.
-       Lehendabizi  adierazi behar dugu, Aralar Bizirik plataformak eta Landarlan Ingurumen Elkarteak, Ingurumen Diputatuari bilera eskatu ziotela uztaila erdialdera, txabola horietara iristeko Eniriotik dagoen oinezko bidea pista bihurtu gabe alternatiba aurkezteko eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Handik egun batzuetara, Foru Aldundiko Ingurumen departamendu berak, pista proiektu horri buruzko ekarpenak egiteko epea, uztailaren 24tik irailaren 7ra ireki zuen, abuztua opor hilabetea izanda, natur eta ekologista elkarteon parte hartzea zailduz, Aldundiaren gobernantza onaren helburuen aurka.
-       Pista hau ez da beharrezkoa, Igaratzako txabolek badutelako jada Nafarroatik barrena  4x4 ibilgailuz euren txabolen ateraino iristeko pista; eta gainera, pista bihurtu nahi den oinezkoen bidea bizikletaz edo motoan ibiltzeko modukoa da. Oinezko 2,275 kmko bide hori (PR-Gi 2010) antzina-antzinatik mendizale eta oinezko askok erabili dute, Goierritik Igaratzara eta Aralarko San Migelera joateko. Oso ederra izateaz gain, balio historiko eta kultural handiko bidea da; horregatik, babestu egin beharko litzateke eta ez pista bihurtuz, ondare hori betiko galdu. Gainera Trashumantzia Kultur-ondare Inmaterialaren Adierazgarri bezala deklaratuta dagoenez, bide hori ardiak larretara igotzeko eta horietatik jaisteko Aralarren geratzen den bidezidor gutxitakoa denez, uste dugu bere horretan mantendu behar dela, ardiak larretara eramateko nahiz ondorengo belaunaldien gozamenerako.
-       Orain gutxi Ingurumen Fiskaltzak iaz egindako pistaren kasua Tolosako epaitegiaren esku utzi du, Eguzki eta Landarlanek egindako salaketaren haritik, proiektuan lege urraketa zantzuak ikusi direlako. Proiektu berriak iazko eraikitako pistako lege hausteei eusten die berriro ere:
§  Aralarko bide azpiegituren plana egin beharrean, ia 20 km luzerako pista proiektua zatika baloratzen ari da, berez beharko lukeen banakako ebaluazioa ez egiteko eta horren ordez, sinplifikatua eginez, proiektuaren tramitazioa asko arintzeko.
§  Pista berria eraiki nahi den ibilbidean Mendi Babesle izendatutako barrutiak dira nagusi. Hauetan, Aralarko legediaren arabera, artzaintza mugatu beharko litzateke lurraren higadura arriskuagatik eta lurzorua mugitzea debekatuta dago, beti ere zuhaitzak jartzeko edo lehendik dagoen azpiegitura mantendu eta hobetzeko ez bada.
§  Aralarko Natur Parkea Europako Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremua da eta proiektu hau ez da Europako legedira egokitzen. Pista berria ez da beharrezkoa Kontserbazio Bereziko Eremuaren kudeaketarako, are gehiago, Aralarren ganaduaren gainkarga dagoenean, eta larreak egoera egokian mantentzeko zenbat ganadu beharko litzatekeen argitzen ez denen bitartean. Jarraitu irakurtzen: hemen

Donostian, 2017ko irailaren 13an

NATURKON  (Itsas Enara OE- Arkamurka Zarauzko NT- Eguzki - Mutrikuko NT- Herrio Orioko NT - Ugatza OE -
Ekologistak Martxan - Zumaiako NT - Erkaxo Azpeitiko NT - Katamarrua Zestoako NT - Landarlan Goierriko NT

Aldundira bidalitako ekarpena: hemen

2017-09-14


INICIAN  DILIGENCIAS DE INVESTIGACION SOBRE LA 

YA CONSTRUIDA PISTA A GOROSKINTXU EN ARALAR
El Grupo Ecologista Eguzki y Landarlan Ingurumen Elkartea estamos de enhorabuena. Hace casi un año acudimos a la fiscalía de medio ambiente, al considerar que el proyecto de pista Intzentsao-Goroskintxu incumple varios aspectos de la legislación sobre el Parque Natural de Aralar. La Fiscalía ha observado indicios de delito “contra la ordenación del territorio” en este proyecto de  la Mancomunidad Enirio-Aralar y la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que ha dejado el caso en manos del Juzgado de Guardia de Tolosa.
Una vez que el proyecto de pista ya construido está  en el juzgado, Eguzki y Landarlan Ingurumen Elkartea pedimos que se suspenda toda actuación sobre la segunda pista que está en tramitación y/o cualquier otra en proyecto, esto es, que se detenga el plan para construir la pista que uniría Enirio con las chabolas de Igaratza. Ya que este proyecto, al igual que el primero:
-        
 •                 Pretenden construirla en un espacio de la Red Natura 2000, en el Parque natural de Aralar.
 •          Se salta, sin ningún rubor,  la planificación de una ZEC ( Zona de Especial Conservación).
 •           La pista se ha proyectado en lo que se califica como Monte Protector (zona en la que la legislación prohíbe remover la tierra).
 •          Se pretende construir en pendientes mayores que las autorizadas.
 •           Con estudio de impacto ambiental simplificado, cuando debería ser individualizado.
 •           Se prevé la tala de especies protegidas (tejo y acebo) además de interpretar, una vez más, la ley de forma interesada.

Debemos recordar que Naturkon (Coordinadora de grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa), la Sociedad de Ciencias Aranzadi, partidos políticos como Podemos y EH Bildu además de las Federaciones de Montaña de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, han mostrado su rechazo a la construcción de pistas, se ha insistido, una y otra vez, en  la necesidad de realizar estudios más profundos y que se ha generado un conflicto social considerable en los pueblos que conforman la mancomunidad Enirio-Aralar.
Por todo ello reiteramos que desde el punto de vista ecológico, científico y cultural Aralar, además de ser un entorno muy especial y valioso, es un espacio muy apreciado por los guipuzcoanos, sin olvidar que esas tierras son de tod@s l@s habitantes de la Mancomunidad Enirio-Aralar y que la ciudadanía, en general, no está por la artificialización de Aralar. Por consiguiente, es hora de que se haga una gestión más sensata de este entorno. Insistimos en que Aralar necesita un nuevo plan de gestión, que respete la ley y que tenga en cuenta los intereses de tod@s l@s usuari@s del mismo, priorizando la conservación de la naturaleza. Empecemos a trabajar en esta línea.

 ¡Stop a la pista Enirio-Igaratza!           

2017-09-04

ARALARKO INTZENTSAO-GOROSKINTXU PISTA PROIEKTUA EPAITEGIRA!

Berri ona jaso dugu orain gutxi Eguzki Talde Ekologistak eta Landarlan Ingurumen elkarteak. Orain ia urte bete ingurumen fiskaltzara jo genuen Intzentsao-Goroskintxu pista proiektuak Aralar Natur Parkearen legedia hainbat puntutan urratzen zuela ikusita. Fiskaltzak, Gipuzkoako Aldundiaren eta Enirio-Aralar Mankomunitatearen proiektu honetan Lege hauste zantzuak antzeman ditu eta auzia Tolosako epaitegiaren esku utzi du. 
Jada eraikita dagoen pista proiektua epaitegian egonik, momentu hauetan tramitazio fasean dagoen bigarren pista edo/eta etor litekeen beste edozein proiektu bertan behera uztea eskatzen dugu Eguzki eta Landarlan ingurumen elkarteok, hau da, Enirio eta Igaratzako txabolak lotuko dituen pista berria eraikitzeko plana gelditzea. Bigarren proiektu hau, aurrekoa bezala:
 •        Natura 2000 sare barnean dagoen Aralarko Natur Parkean eraiki nahi dute.
 •        KBE (Kontserbazio Bereziko Eremua) izendapenak loturik dakarren plangintzaz ahaztuz.
 •        Mendi babeslean proiektatu da (legez lurra mugitzea debekaturik dagoen eremuan)
 •       Eta legeak onartzen dituenak baino malda handiagotan eraiki nahi da.
 •        Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua eginaz (indibidualizatua beharko lukeenean).
 •       Legez babesturik dauden espezieak (haginak eta gorostiak) moztea aurreikusiz eta beste behin legediaren interpretazio interesatua eginaz.


Gogoratu behar dugu Naturkon (Gipuzkoako natur eta ekologista taldeen koordinakundea), Aranzadi Zientzia elkartea, Ahal Dugu eta EH Bildu alderdi politiko zein Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hiru mendi federazioetatik, pista proiektuekiko ezadostasuna eta azterketa sakonagoen beharra hamaika aldiz adierazi dela, eta gatazka sozial nabarmena sortu dela, Enirio-Aralarko herrietan.


Horregatik berriro diogu, ikuspegi ekologiko, zientifiko eta kulturaletik Aralar oso eremu berezi eta baliotsua izateaz gain, gipuzkoarrontzat leku oso preziatua ere badela, gainera lur horiek  Enirio-Aralar mankomunitateko herritar guztion lurrak direla ahaztu gabe eta herritarrak oro har, ez daudela Aralar artifizializatzearen alde. Hori horrela izanda, bada garaia bere kudeaketa modu zentzudunago batean egiten hasteko. Behin baino gehiagotan adierazi dugu Aralarren kudeaketa plan berria behar dela, legedia errespetatuko duena eta Aralarko erabiltzaile guztien interesak kontutan hartuko dituena, beti ere naturaren kontserbazioa lehenetsiz. Has gaitezen lanean. Enirio-Igaratza pista geratu!


 Has gaitezen lanean. Enirio-Igaratza pista geratu!

Español: aquí2017-08-14

abuztuak 9 Herri Indigenen Eskubideak

Abuztuak 9 Herri Indigenen Eskubideen eguna izendaturik dago.
 Herri Indigenen Eskubideen Nazio Batuen Erakundearen Deklarazioaren 10. urteurrena da aurtengoa
Munduan 370 milioi indigena bizi dira eta gehienak beraien lurretan baztertuta eta jazarpenak pairatuz. 
Herrialde askotan ez dira beraien eskubideak bermatzen eta ez errespetatzen.


http://www.survival.es/
http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://blogs.un.org/es/2017/04/27/feliz-cumpleanos-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/
http://www.berria.eus/paperekoa/3250/002/001/2017-08-10/interes_arrotzen_biktimak.htm
 http://www.berria.eus/paperekoa/3518/003/001/2017-08-10/bi_munduren_arteko_talka_dago_oinarrian.htm