Beste hizkuntza

2018-07-26DELITU  LARRIAK  ARALARREN

Abajo en español

Dagoeneko hilabete t´erdi pasatu da Aldundiak Aralarko parke naturalean landatutako haginak ipurditik atera zituztenetik eta hagin heldu bat akabatzeko enborreko azala kendu ziotenetik. Hagina interes bereziko espezie mehatxatua denez, aipatutako zuhaitz landaketa erabat egokia iruditzen zaigu eta irmoki gaitzesten dugu bere suntsipena. Elkarte honek gertatutakoaren salaketa Beasaingo Ertzaintzaren komisarian jartzeaz gain Aldundiari, Enirio-Aralarko Mankomunitateari, berau osatzen duten udalei eta parke naturaleko zuzendaritzari jakinarazi zien zera eskatuz, gertatutakoa ikertzeko, dagoen gatazka berbideratzeko sektore inplikatu guztiak aintzakotzat hartuz eta landaketa berri bat egiteko. Aipatutako erankunde guzti horietako bakar batek ere ez digu erantzun eta ez du gertatutakoaren berri zabaldu ere. Era berean, txalogarria deritzogu joan den ekainaren bukaeran Eusko Legebiltzarrak aho batez onartutakoa Eusko Jaurlaritzari eskatzeko: Ertzaintzak ingurumen delituak ikertzen dituen unitatea indartzeko eta gauza bera egiteko antzeko jarduera burutzen duten Aldundi eta udaletako taldeekin. Baina Aldundi eta mankomunitatean Legebiltzarreko akordio hori onartu duten alderdi politkoetako ordezkariak ixilik daude gorago aipatutako ingurumen delitu larrien aurrean. Zergatik??DELITOS  GRAVES  EN  ARALAR

Hace mes y medio en el parque natural de Aralar fueron arrancados tejos plantados por Diputación, y a otro tejo maduro se le arrancó la corteza del tronco con el fin de matarlo. El tejo es una especie amenazada de interés especial y las plantaciones se realizaron dentro de un proyecto europeo para favorecer sus bosques. Manifestamos nuestra aprobación de dichas plantaciones de árboles y nuestra condena por su destrucción, por lo que interpusimos una denuncia  en la Ertzaintza de Beasain. También se lo comunicamos a Diputación, a la Mancomunidad de Enirio-Aralar, a los ayuntamientos que la forman y a la dirección del parque para que investigaran lo sucedido y recondujeran el conflicto existente, teniendo en cuenta todos los sectores y que realizasen una nueva plantación. Nadie ha respondido a nuestra denuncia ni la ha hecho pública. Y a finales de junio el Parlamento Vasco ha adoptado por unanimidad promover la unidad contra los delitos ambientales, pidiendo al Gobierno Vasco, que refuerce el grupo de delitos medioambientales de la Ertzaintza y a Diputaciones y Ayuntamientos que promuevan acciones semejantes en sus cuerpos de seguridad, decisión que aplaudimos. Y en la mancomunidad y Diputación, representantes de partidos políticos firmantes de dicho acuerdo callan ante delitos ambientales graves como éstos, ¿por qué?.


2018-07-20


LANDARLAN ETA EGUZKIK OHARTARAZTEN DUTE 

GIPUZKOAKO ALDUNDIAREN SAIAKERAZ 

BERE AURKAKO SALAKETA PENALA ARTXIBATZEKO, 

ARALARKO PISTA ERAIKITZEAGATIKPrentsa  oharra: hemenLANDARLAN Y EGUZKI ALERTAN 

DEL INTENTO DE DIPUTACION DE GIPUZKOA 

DE ARCHIVAR LA DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA 

POR LAS PISTAS DE ARALAR


Nota de prensa: aquí


2018-07-17BAZEN  GARAIA!

Oso proposamen interesgarria onetsi du ekaina amaieran Eusko Legebiltzarrak aho batez. AHO BATEZ!

Jaurlaritzari eskatu dio sendo dezala Ertzaintzaren barruan ingurumen-delituen aurkako unitatea, behar bezala horni dezala pertsonaz eta materialez, behar bezala presta ditzala haren kideak. Halaber, Foru Aldundi eta Udalei antzeko ekimenak egin ditzatela beren eskumeneko zaintza-taldeetan.

Kontserbazionistok aspaldi planteatutako kontu honi heldu dio azkenean Legebiltzarrak, pozteko motiboa da. Aurrera begira lan egiteko ateak ireki ditu, eguneroko kontuak ditugun delitu horiek azkenean nork borrokatua izango baitute onetsitako proposamenari esker.

Legebiltzarkideen hitzaldiari erreparatuta, gainera, badugu motiboa etorkizunean landuko diren testu legal berrietan hitzok isla izango dutela espero izateko.

Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesu luze horretan esku hartu duten guztiei, tiraka eta bultzaka jardun duten ekintzaile, abokatu eta partikularrei batez ere, boto eman duten legebiltzarkideak ahaztu gabe noski.

Legebiltzarraren testua: http://naturkon.blogspot.com/2018/06/bazen-garaia.html


!YA  ERA  HORA!

A finales de junio el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una propuesta muy interesante. ¡POR  UNANIMIDAD!

Ha pedido al Gobierno Vasco que refuerce el grupo de delitos medioambientales de la Ertzaintza y que lo dote de los recursos humanos y materiales necesarios, y que sus miembros reciban formación. Asimismo pide a Diputaciones Forales y Ayuntamientos que lleven a cabo acciones semejantes en los cuerpos de seguridad de su competencia.

Es motivo de alegría para los conservacionistas que el Parlamento haya tratado este tema planteado hace tiempo. Ha abierto las puertas al trabajo futuro, y a que los delitos ambientales, pan de cada día, sean perseguidos por alguien, gracias a la propuesta adoptada.

Además teniendo en cuenta las exposiciones de los y las parlamentarias, creemos que dicha propuesta será tenida en cuenta en los nuevos textos legales que se aprueben en el futuro.

Agradecemos la labor de todos y todas aquellas que han participado impulsando este proceso, activistas, abogados y particulares y sobre todo, sin olvidar a los y las parlamentarias que han participado con su voto.