Beste hizkuntza

2017-05-24

«Aralarko pistetan interes pribatuak daude»
Enirio-Aralar Mankomunitateak urritik gaurdaino hartu dituen erabaki guztiak bertan behera uzteko eskatu dugu Landarlan ingurumen elkarteak eta Aralar Bizirik taldeak.  

Mankomunitateko hiru ordezkari politikok Aralarren bertan interes pribatuak dituztela eta legea urratu dutela esan du taldeak, beren onurarako liratekeen gaietan abstenitu ordez alde bozkatuta. Bi arlotan ikusi du Landarlanek bateraezintasuna. 

 Batetik, mankomunitateko ordezkariek ez dute ondasunen eta jarduera ekonomikoen adierazpenik egin, «udaletan egiten den bezala». Azken batzarrean, hain justu, gaiaz galdetu genion elkarteak erakundeko idazkariari, eta deklaraziorik ez dagoela esan zuen.

Bestetik, mankomunitatean ordezkaritza politikoa duten hiru hautetsik Enirio-Aralarko larreetan abereak dituztela salatu du Landarlanek. Hiru kasu zehaztu ditu: «Abaltzisketako ordezkaria foru aldundiko teknikaria eta ganaduzalea da; Amezketako ordezkaria, artzaina; eta Altzagako ordezkariak senitartekoa du ganaduzalea».

«Ordezkari horiek, legeak agintzen duen moduan interes pribatuak tarteko direnean abstenitu ordez, botoa eman dute artzainen eta ganaduzaleen onurarako diren hainbat erabakitan».
Interes bateraezintasuna leukaketen gaiak Aralarko pisten eraikuntza, larreen ordenantza, aurrekontuak eta beste dira. «Inork ez die abstenitzeko eskatu, ez mahaiburuak, ez idazkariak, ezta beste kideek ere». Abstentzio kasu bakarra, Landarlanen arabera, apirileko bileran gertatu zen, 2003ko egitamua berrikusteko eta eguneratzeko lanen kontratazioaz Amezketako ordezkaria abstenitu zenean.

Hori dela eta, Landarlanek —Aralar Parke Naturalaren Patronatuan ordezkaritza dauka—, hiru ordezkari horiek errefusatzeko edo ezetza emateko eskatu diogu Enirio-Aralarko Mankomunitateari, «beren interes pribatuen alde eman dutelako kasu gehienetan botoa».

Ondorioz, mankomunitateari eskatu diogu urritik honako erabakiak bertan behera uzteko, «ez delako interes publikoa interes pribatuen gainetik lehenetsi, eta ez delako bermatu neutraltasuna eta legea betetzea. Mankomunitateak, herri erakundea izanik, interes publikoa aurretik jarri beharra dauka, eta gure eskaerak onartu beharko lituzke. Ez onartzea legeen aurkakoa da, eta jokabide arduragabea».


 http://goierri.hitza.eus/2017/05/24/aralarko-ordezkari-batzuen-interes-pribatuak-tarteko-erabakiak-ezeztatzeko-eskatu-dute/

 http://www.berria.eus/paperekoa/5004592/014/004/2017-05-24/landarlan_aralarko_pistetan_interes_pribatuak_daude.ht

 http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201705/24/piden-anulen-votaciones-enirio-20170524001640-v.html

2017-05-21

Gipuzkoako Mendizale Federazioko Batzar Nagusiak

Berri ONAK jaso ditugu Gipuzkoako Mendi Federaziotik.

"Gipuzkoako Mendizale Federazioko Batzar Nagusiak Aralargo pisten inguruko adierazpena onartu du.

Maiatzaren 18an Donostian Gipuzkoako Mendizale Federazioko Batzar Orokorrean “Gipuzkoako mendi elkarteen adierazpena Aralargo pisten inguruan” idatzia eztabaidatu eta aho batez onartu zen.
Idatziari bere atxikimendua lurralde osoko 29 mendi elkartek eman diote.
Elkarte hauek 8.700 federatu gipuzkoar ordezkatzen dituzte


idatzia bere web orrian irakur dezakezue.
 

http://www.gmf-fgm.org/noticias/464/Gipuzkoako-Mendizale-Federazioko-Batzar-Nagusiak-Aralargo-pisten-inguruko-adierazpena-onartu-du/

2017-05-18

Natur Parkeen eguna


maiatzak 24 
Natur Parkeen eguna
  " Federación EUROPARC" Europako parkeen eguna bultzatzen du eta aurtengo leloa honako hau da:

"Klima aldatu, parkeak aldatu"

"Cambia el clima, cambian los parques"  

"Changing climate, changing parks"

"El cambio global es un proceso complejo que incluye el cambio climático junto con otros impulsores como el incremento del CO2, la contaminación a todos los nieveles, las especies invasoras y los cambios de usos del territorio. Las evidencias del cambio han desecandenado diferentes acciones en las políticas internacionales y nacionales, incluyendo las políticas de conservación de la naturaleza en las que las áreas protegidas juegan un papel clave en la conservación sobre el territorio. También las áreas protegidas van a jugar un papel en los retos del cambio global y cambio climático, particularmente como territorios para el seguimiento, la adaptación y la sensibilización. 


 
Las áreas protegidas en Europa cumplen un papel fundamental en la conservación de la naturaleza, preservan nuestros recursos naturales y son núcleos de biodiversidad. Los parques son nuestro sistema de soporte vital. La Federación EUROPARC impulsa la celebración del Día Europeo de los Parques 2017 como una oportunidad para transmitir a la sociedad:
  • Cómo los parques saludables son fundamentales para el sustento de millones de ciudadanos europeos.
  • Cómo los parques contribuyen a afrontar los efectos del cambio climático y minimizar sus impactos. 
  • Cómo los parques son escenarios para mantener y mejorar diversidad genética. 
  • Cómo los parques pueden ayudar a nuevas formas de reducir nuestra huella.
  • Cómo los parques promueven la sostenibilidad en nuestras comunidades locales. http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/dia-parques.aspx

 http://www.redeuroparc.org/dia-europeo-parques-2017

2017-05-12¡APROBADAS  DOS  NUEVAS PISTAS  EN  EL  PARQUE

  NATURAL  DE  ARALAR!

Durante el mes de abril han sido adoptadas de nuevo decisiones inadecuadas en las reuniones del Patronato del Parque Natural de Aralar y en la junta de la Mancomunidad de Enirio-Aralar.
En la reunión del patronato han participado la dirección  de Montes  y Medio Natural de la Diputación así como Medio Ambiente y Hazi del Gobierno Vasco, los representantes municipales de Ataun (2), Lazkao, Zaldibia, Abaltzisketa y Tolosa, los sindicatos EHNE y ENBA, Arqueología de la Universidad del País Vasco, Federación Guipuzcoana de Montaña, Asociación Forestal de Gipuzkoa y Landarlan. En dicha reunión, se han aprobado los presupuestos de 2017, con los votos en contra de Landarlan y Ayuntamiento de Zaldibia, los cuales prevén la construcción de dos nuevas pistas, una de ellas siendo de Enirio a Doniturrieta. Dicha pista se prevé en terrenos de la mancomunidad, pareciéndonos inaceptable que el Patronato apruebe actuaciones de la mancomunidad, previamente a que esta apruebe sus presupuestos. Además no se ha estipulado una cantidad para el seguimiento de la fauna y flora silvestres, siendo éste uno de los principales objetivos del parque natural. Se ha aceptado por unanimidad la reserva de una cantidad para la restauración de la chabola incendiada de Oidui. Hemos manifestado nuestra aprobación a algunas de las medidas expuestas por Hazi, para la gestión y conservación de los pastos de montaña  entre otras, excluir el ganado de los hábitats que tienen riesgo de erosión, para limitar su afección, siendo esa una de las medidas que proponemos en lugar del proyecto de pistas. También hemos manifestado nuestra disposición para colaborar con Hazi y trasmitirle nuestras aportaciones.
Por otra parte en la reunión de la junta de la mancomunidad de Enirio-Aralar realizada el 19 de abrl, los representantes municipales de Abaltzisketa, Altzaga, Amezketa, Arama, Ataun, Beasain, Lazkao y Ordizia han elegido las empresas que realizarán el estudio de impacto ambiental y el proyecto de la pista Enirio-Doniturrieta; asimismo dichos representantes han rechazado las doce alegaciones presentadas por Landarlan a la ordenanza de pastos, con el objetivo de mejorar su gestión, sin verdaderas justificaciones.
Teniendo varios representantes municipales de la mancomunidad ganado en los pastos de Enirio-Aralar y por lo tanto intereses económicos directos, se deberían haber abstenido en las votaciones realizadas, tal y como lo ha confirmado públicamente  la secretaria a Landarlan, por lo tanto consideramos que las votaciones realizadas hasta ahora son dudosas, ya que varios representantes han votado según sus intereses económicos.

Más información: aquí

Valoración de las memorias del Patronato de 2015 y 2016

Valoración de las previsiones del Patronato para 2017


ARALAR  NATUR  PARKEAN  BI  PISTA  BERRI  

GEHIAGO  ONARTUTA!

Apirilean Aralar Natur Parkearekiko erabaki okerrak berrriro hartu dira Parkeko Patronatoan eta Enirio-Aralar mankomunitateko zuzendaritza batzarrean.
Natur Parkeko Patronatoko bileran  Diputazioko Mendietako eta Natura inguruneko zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila eta Haziz gain, eragile hauek hartu dugu parte: udal ordezkariak (Ataun (2), Lazkao, Zaldibia, Abaltzisketa eta  Tolosa), EHNE eta ENBA sindikatuak, Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologia saila, Gipuzkoako Mendizale Federazioa, Gipuzkoako Baso Elkartea eta Landarlan Ingurumen Elkartea.
Bilera horretan, onartu dira 2017rako aurrekontuak, Zaldibiako udala eta Landarlanen iritzien aurka. Gure ustez aurrekontu horiek, ez dute helbururik ezta beharren justifikaziorik,  eta bi pista berri  irekitzea aurrikusten dute, horietako bat, Enirio-Doniturrieta. Pista hau Enirio-Aralar mankomunitateko lurretan izanik, mankomunitateak bere aurrrekontuak onartu aurretik, onartu du Patronatuak eta ez da onargarria Patronatoak erabakitzea zer egin mankomunitateko lurretan. Horrez gain, ez da kopuru zehatzik jarri animalia eta landare basatien jarraipenerako, hori izanik Natur Parkearen helburu nagusienetakoa. Oiduin erretako txabola konpontzeko dirua jartzeak guztion onarpena izan du. Hazik azaldutako mendiko larreetako habitaten kontserbazioa eta kudeaketaren hainbat neurrirekin ere ados azaldu gara, adibidez, ganadua baztertzea, erosio arriskua duten lekuetatik,  eragina zuzentzeko, hori izanik pisten eraikuntzaren aurrean gure ustez hartu behar den neurrietakoa. Prest azaldu gara ere Hazirekin elkartu eta gure ekarpenak helarazteko.
Bestetik Enirio-Aralar mankomunitateak apirilaren 19an egindako zuzendari batzarrean, Enirio-Doniturrieta pista egiteko ingurumen inpaktu azterketa lanak eta eraikuntza proiektua egiteko enpresak aukeratu dituzte Abaltzisketa, Altzaga, Amezketa, Arama, Ataun, Beasain, Lazkao eta Ordiziako udal ordezkariek eta larreen erabilpenaren ordenantzari Landarlanek  kudeaketa hobetzeko asmoz aurkeztutako hamabi  alegazioak atzera bota dituzte ere, fundamentuzko justifikaziorik eman gabe. 

Mankomunitateko zenbait udal ordezkarik Enirio-Aralarko larreetan ganadua dutenez eta ondorioz, interes ekonomiko zuzenak, bozketan abstenitu egin beharko lirateke mankomunitateko idazkariak bileran Landarlani baieztatu bezala, beraz orain arte egindako bozketak zalantzazkoak direla jakinarazten dugu, udal ordezkari batzuk beren interes ekonomikoen alde bozkatu dutelako.

Informazio gehiago: hemen

Aralarko Patronatoaren 15 eta 16 urteetako memorien balorazioa

Aralarko Patronatoaren 2017rako aurrikuspenen balorazioa
2017-05-11

“Aralarren zergatik ez biderik?”


                       Fermin Imazek  idatzitako “Aralarren zergatik ez biderik?” gutunari erantzunez esan Gipuzkoako Aralar zatia Parke Naturala dela eta lege-dekretu batek, Aralarko Natur Baliabideen Antolamendu Plana izenekoak, arautzen duela bertako jarduera guztia. Horregatik, Aralarren gauzatzeko egitasmo den-denak  Natura babestearen helburupean egon behar dute derrigorrez, hau da, ezin da jardunbide bat onartu Aralarren bertako natur-ondarea zaintzearen kontra badoa.
  
                        Iaz egindako pista legez  lurzorua mugitzea debekatuta dagoen mendi babeslean eraiki da, lurzoru azalera handi bat betirako galduz. Lurzorua funtsezko natur-ondarea da eta berritu ezin litekeen baliabidea, eta Aralarko Parke Naturaleko legeak babesten du; lurzorua galduarazten duen obra bat onartezina da, nahiz eta Enirio-Aralarko Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako Zuzendari Orokorrak baldarkeri hau egitea ahalbidetu modu arduragabean. 

                      Aralarko pisten auzia Gipuzkoako Ingurumen Fiskalaren eskuetan dago une honetan lege haustearen zantzuak ikusi dituelako.

HERRIA  HERRI,  MENDIA  MENDI! 


Aralar Bizirik!