Beste hizkuntza

2018-07-17BAZEN  GARAIA!

Oso proposamen interesgarria onetsi du ekaina amaieran Eusko Legebiltzarrak aho batez. AHO BATEZ!

Jaurlaritzari eskatu dio sendo dezala Ertzaintzaren barruan ingurumen-delituen aurkako unitatea, behar bezala horni dezala pertsonaz eta materialez, behar bezala presta ditzala haren kideak. Halaber, Foru Aldundi eta Udalei antzeko ekimenak egin ditzatela beren eskumeneko zaintza-taldeetan.

Kontserbazionistok aspaldi planteatutako kontu honi heldu dio azkenean Legebiltzarrak, pozteko motiboa da. Aurrera begira lan egiteko ateak ireki ditu, eguneroko kontuak ditugun delitu horiek azkenean nork borrokatua izango baitute onetsitako proposamenari esker.

Legebiltzarkideen hitzaldiari erreparatuta, gainera, badugu motiboa etorkizunean landuko diren testu legal berrietan hitzok isla izango dutela espero izateko.

Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesu luze horretan esku hartu duten guztiei, tiraka eta bultzaka jardun duten ekintzaile, abokatu eta partikularrei batez ere, boto eman duten legebiltzarkideak ahaztu gabe noski.

Legebiltzarraren testua: http://naturkon.blogspot.com/2018/06/bazen-garaia.html


!YA  ERA  HORA!

A finales de junio el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una propuesta muy interesante. ¡POR  UNANIMIDAD!

Ha pedido al Gobierno Vasco que refuerce el grupo de delitos medioambientales de la Ertzaintza y que lo dote de los recursos humanos y materiales necesarios, y que sus miembros reciban formación. Asimismo pide a Diputaciones Forales y Ayuntamientos que lleven a cabo acciones semejantes en los cuerpos de seguridad de su competencia.

Es motivo de alegría para los conservacionistas que el Parlamento haya tratado este tema planteado hace tiempo. Ha abierto las puertas al trabajo futuro, y a que los delitos ambientales, pan de cada día, sean perseguidos por alguien, gracias a la propuesta adoptada.

Además teniendo en cuenta las exposiciones de los y las parlamentarias, creemos que dicha propuesta será tenida en cuenta en los nuevos textos legales que se aprueben en el futuro.

Agradecemos la labor de todos y todas aquellas que han participado impulsando este proceso, activistas, abogados y particulares y sobre todo, sin olvidar a los y las parlamentarias que han participado con su voto.


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

zer berri?