Beste hizkuntza

2019-05-21
(Abajo en español)

Europako komisioak, zientzialarien azterketetan oinarrituz, Kantauri itsasoko arrantza kuotak ezartzen ditu. Arrantzaleak espezie baten kuotaren %100era iristen direnean, espeziearen arrantza amaitutzat jotzen da. Baina zer gertatuko litzateke urtero antxoa kuotaren %140a arrantzatuko balitz? Erantzuna erraza da, espezie honen egoerak okerrera egingo luke eta ezingo genituzke urtero kontsumitu. 

Egin dezagun jauzi barnealdera, Aralarko Natur Parkera. Adituek Aralarko “kuota” edo ganadu karga 20.000-25.000 ardi-baliokidetan ezarri dute. Gaur egun, azken azterketen arabera, Aralarko “kuotaren” %140a bazkatzen da. Abeltzain profesionalen aziendek ustiaketa honen ia %100 eramaten dute; hortik gorakoa, abeltzain ez profesionalen kargura doa, hobby modura Aralarko natur parkera eramaten dituzten behor eta behiek jaten duten larrea da. 

Zer pentsatuko lukete itsasotik bizi diren arrantzaleek aisialdiko arrantzaleek nahi adina antxoa arrantzatuko balute? Geroz eta ugariagoak dira baserritarren artean Aralarko kontrol ezaren inguruko kezka agertzen dutenak. Egungo kudeaketak, gaurko eta biharko abeltzain profesionalei kalte egiteaz gain, ingurune babestuari itzulerarik gabeko kalteak eragiten dizkio. 

Geure harridurarako, nekazal sindikatuek eta zenbait alderdik, baserritarren etsaitzat jarri gaituzte legez kanpoko pista sare baten aurka egoteagatik. Baina azpiegitura hauek kudeaketa trakets baten izebergaren punta besterik ez dira (natur eremuko trafikoa, leizeetako hondakindegiak, higaduraren aurkako plan falta, ingurumen kalteak,...).

Datorren igandean, bozka ematerakoan, talde politiko bakoitzak gai honekiko izan duen jokabidea eta aurrera begira aurkeztutako proposamenak kontuan hartzeko deia egiten dugu, epe laburreko etekin ekonomiko soilean oinarritzen diren alderdiei bizkarra emanez. Finean, kudeaketa jasangarri baten aldeko botoa emateko deia egiten dugu. Landarlan ingurumen elkarteak bide honetan lehen urratsak ematen hasteko proposamena jada bidali die erakundeei eta alderdi politikoei. 

Gipuzkoako lehen sektoreak gaur egun bizi duen egoera tamalgarria administrazio publikoek urteetan bultzatutako politiken ondorio da, ez ditzagun Aralarko pistak edo naturaren zaintza aitzakiatzat erabili, benetako errealitatea estaltzeko.

2019ko maiatzaren 20a CUOTA  DE  LA  “ANCHOA”  DE  ARALAR

La Comisión Europea, basándose en estudios científicos, establece cuotas anuales de pesca para las diversas especies de peces. La flota pesquera, en cuanto llega al 100% de la cuota, da por terminada la pesca de la especie. Pero ¿que ocurriría con la anchoa si cada año se pescara el 140% de la cuota? La respuesta es bien facil, la situación de la especie empeoraría, y su consumo se tendría que ver reducido.

Hagamos un salto al interior, al Parque Natural de Aralar. Expertos en la materia, establecieron la “cuota” o la carga ganadera de Aralar en 20.000-25.000 ovejas (o equivalente). Hoy en día, según los últimos estudios, se pasta el 140% de la “cuota”. Las ganaderas y ganaderos profesionales explotan el 100%, y el restante va a cargo de los no profesionales o los que tienen como hobby llevar el ganado vacuno y equino al Parque Natural de Aralar. 

¿Que pensarían las y los que viven del mar si las pescadoras o pescadores de tiempo libre pudieran pescar anchoas libremente? Cada vez son más las y los baserritarras que están mostrado su inquietud por la ausencia de control en Aralar. La gestión que se realiza hoy en día, además de perjudicar el futuro del sector ganadero, provoca impactos graves e irreversibles en el entorno protegido.

Nos sorprende que por la única razón de estar en contra de una red de pistas ilegal, se nos tache de enemigos de las y los baserritarras, pero estas infraestructuras no son más que la punta del iceberg de una nefasta gestión (exceso de tráfico en Parque Natural, vertederos en simas, falta de plan para la erosión, daños ambientales,...).

El próximo domingo, a la hora de dar el voto, pedimos a la ciudadanía que recapacite sobre la actitud mostrada por los distintos partidos, y tenga en cuenta las propuestas que realizan en esta materia, dando la espalda a los partidos que se basan únicamente en el beneficio económico a corto plazo. Landarlan ha dado los primeros pasos para resolver  el conflicto enviando una propuesta de actuación a las instituciones y partidos políticos.


La penosa situación en la que se encuentra el sector primario de Gipuzkoa no es más que el resultado de las pobres políticas que ha aplicado la administración, no pongáis las pistas de Aralar o las leyes ambientales como excusa para tapar la cruda realidad.


20 de mayo de 2019


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

zer berri?