Beste hizkuntza

2017-02-16ARALAR   ETA  BIZIKIDETZAREN  ALDE!


Gipuzkoako Naturkon, natur eta ekologista taldeen koordinakundeak gipuzkoarron aurrean salatu nahi du Foru Aldundia egiten ari den Aralar Natura-Parkearen kudeaketa traketsa, baldarra, desegokia eta arriskutsua. 
Azken aldian Aralarren inguruan eztabaida zabaldu da, Enirio-Aralar mankomunitateak, Foru Aldundiak emandako 2000000 eurorekin onartutako pista proiektuengatik. Natura-Parkearen kudeaketaren arduraduna Foru Aldundia da eta Aralarko ordenazio planaren arabera, natur baliabideak babestu, kontserbatu, leheneratu eta hobetu beharko lituzke, bereziki, natur guneak eta flora eta fauna basatiak. Jakin badakigu bi larre mota Europa Batasunaren intereseko habitatak direla baina kudeaketa osoa ez da horien baitan egin behar.


Etengabe Aralar Natura- Parkea dela adieraztea saihesten ari da Aldundia eta bestela, artzain eta ganaduzaleen erabilpenari esker natur parkea dela esaten, eta hori  ez da guztiz egia, hain zuzen, Aralarren, basoak, larreak, harkaiztegiak, errekak… egoera nahiko naturalean daudelako, eta beren paisaien kalitatearengatik izendatu zutelako natur parkea 1994an.  Eta horrexegatik, bertan ematen diren jarduera ekonomikoak eta erabilpenak, bertako natur ondarearen kontserbazioarekin bateragarria izango den kudeaketa ereduaren bidez antolatu behar dira.

Gehiago: hemen


NATURKON  

Gipuzkoako Natur eta Ekologista taldeen koordinakundea


EN DEFENSA DE ARALAR Y LA CONVIVENCIA

Naturkon, la coordinadora de los grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, quiere denunciar ante los guipuzcoanos la gestión torpe, inadecuada y peligrosa que la Diputación Foral está desarrollando en el Parque Natural de Aralar.
De un tiempo a esta parte, Aralar está siendo objeto de polémica por el proyecto de construcción de pistas que ha aprobado la Mancomunidad de Enirio-Aralar con el respaldo de la Diputación, que lo financia con 2000000 euros. La Diputación es la responsable de gestionar el Parque Natural y, según el Plan de Ordenación del mismo, su actuación debería estar orientada a proteger, conservar, recuperar y mejorar los valores naturales de Aralar, especialmente los hábitats y las especies de flora y fauna silvestres. Entre ellos se hallan dos tipos de prados, hábitats de interés comunitario ligados al pastoreo, pero el conjunto de la gestión no puede basarse en ellos.

A la Diputación le cuesta reconocer que Aralar es Parque Natural y, cuando lo hace, dice que lo es gracias a pastores y ganaderos, y eso no es verdad, porque Aralar fue declarado Parque Natural en 1994 pues  en conjunto está bastante bien conservado (bosques, prados, roquedos, regatas...) y por la calidad de su paisaje. Por eso ha de adoptase un modelo de gestión en el que las actividades económicas y los usos sean compatibles con la preservación del patrimonio natural.

Más  información: aquí


NATURKON

Coordinadora  de  grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

zer berri?